Affaldssortering

Affaldssortering

I Astershaven sorterer vi til restaffald og bioaffald, som kan smides i de fælles containere ved parkeringspladserne.

Se nærmere hvad der går under Restaffald og Bioaffald i folderen her på
egedalsorterer.dk

Resterende affald skal sorteres og afleveres på genbrugspladsen.
Dvs. at al affald som er af MetalGlasPapir og Plast, skal ikke i vores fælles containere, men på genbrugspladsen.