Fællesarealer

Fællesarealer

Fællesarealerne i Astershaven vedligeholdes af vores gartner. Dog er der gennem tiden givet tilladelse til at busk arealer anvendes på anden vis. Disse arealer vedligeholdes af de husstande som med tilladelse har anlagt andre fællesarealer med fx. græs og bænke.

Fællesarealerne er til for at alle Astershavens beboere kan benytte dem, også selvom et fællesareal ligger ud til en række.

Hunde skal føres i snor på Grundejerforeningens arealer jævnfør hundeloven §3

Kort over fællesarealer

  1. Legeplads for de større børn
  2. Legeplads for de mindre børn
  3. Fodboldbane
  4. Grillplads
  5. Bålplads