Regler og retningslinier

Regler og retningslinier

 • Godkendte facadeændringer

  Regler for godkendte facadeændringer findes i nedenstående liste:

  • Alternativ køkkenvindue (facade1.pdf)
  • Nyt toiletvindue i stue niveau (facade2.pdf)
  • Alternativ badeværelsesvindue på 1. sal (facade3.pdf)
  • Efterisolering af træparti ved 1. sal vindue mod gården (facade4.pdf)
  • Alternativ hoveddør 1 – fuld bredde (facade5.pdf)
  • Alternativ hoveddør 2 – ovenlysvindue (facade6.pdf)
  • Alternativ hoveddør 3 – flytning af dør (facade7.pdf)
  • Alternativ stuevinduer 1 vinduesparti (facade8.pdf)
  • Alternativ stuevinduer 2 – havedør (facade9.pdf)
  • Ny type beklædning til facade (facade10.pdf)
 • Godkendte facadefarver

  Bemaling af træværket på rækkehusene i Astershaven var oprindeligt i lokalplanen bestemt til at skulle foretages i brune eller grønne nuancer (med sortmalede vinduer). Tiden er dog til dels løbet fra disse farver, hvorfor følgende farver i dag er godkendte:

  Godkendte farver til træværk på og omkring facader:

  • Grøn (lyse nuancer)
  • Brun (lyse nuancer)
  • Stengrå (Gori farve)
  • Antracitgrå (RAL 7016)

  Ved valg af farve skal alt udvendigt træværk, dvs. facade på nord- og sydside, altan, plankeværk, udhus, skur mv., bemales i samme farve.

  Sternen skal holdes i sort.

  Ovenstående gælder dog ikke udestuer eller lign., der er lavet af andet materiale (metal, glas mv.). Disse kan holdes i den farve, som de er blevet leveret og opført i.

  Godkendte farver til døre og vinduer:

  • Hvid
  • Sort
  • Grå (lys og mørk)
  • Mørkegrønne nuancer
  • Mørkebrune nuancer

  Bestyrelsen har valgt at holde samtlige fælles bygninger (skure mv.) i den oprindelige farve Marehalm grøn (Gori farve).

  Der opfordres til, at de enkelte rækker bliver enige om ét farvevalg til rækken, eksempelvis stengrå til træværk og hvidt til vinduer og døre. Dette giver bebyggelsen et mere harmonisk udseende og tjener til et attraktivt fælles udtryk i bebyggelsen.

 • Gør det selv gartner

  Procedure for ”gør det selv gartner”

  Flere og flere beboere ønsker at forskønne det grønne område foran hovedindgangen, og det er rigtig dejligt.

  For at vi ikke får flere forskellige udformninger af grønne områder, har bestyrelsen valgt at følgende procedure SKAL følges.

  Der skal udarbejdes et projekt der beskriver følgende punkter:

  • 80% AF BOLIGERNE I RÆKKEN SKAL VÆRE ENIG OM PROJEKTET, DVS UNDERSKRIFT FRA MINIMUM 80%.
  • EN BESKRIVELSE PÅ PROJEKTET, EKS. HVILKE TRÆER SKAL BESTÅ/FÆLDES, NY BETLANTNING, GRÆSSÅNING.
  • ØKONOMISK OVERSLAG. GF BIDRAGER MED ET ENGANGS BELØB PÅ MAX KR. 2000,00. ALLE PLANTER OG GRÆSFRØ SKAL REKVIRERES IGENNEM BESTYRELSEN.
  • RÆKKEN SKAL SELV VEDLIGEHOLDE AREALET EFTERFØLGENDE (SLÅ GRÆS).
  • RÆKKEN SOM HAR HÆK UD TIL OMRÅDET, SKAL ORIENTERES OM PROJEKTET (TRÆFÆLDNING).

  Rækken kan først begynde sit arbejde, når der er en godkendelse fra bestyrelsen.

 • Parkering af trailere/campingvogn

  Foreningen har en, med bomme, aflåst parkeringsplads i forlængelse af P1, der er reserveret til trailere, campingvogne og lignende.

  Man kan som beboer i Astershaven henvende sig til bestyrelsen for at få udleveret en nøgle til bommene mod et depositum på kr. 500 og fremvisning af registreringsattest. Ved fraflytning kan depositum leveres tilbage ved tilbagelevering af nøglen.

  Følgende retningslinjer gælder for anvendelsen af trailerparkeringspladsen:

  1. På parkeringspladsen må udelukkende henstilles funktionelle enheder, som i givet fald vil kunne flyttes uden ejerens involvering ifm. eksempelvis klipning af hæk, sugning af regnvandsbrønde, fejning etc.
  2. Hver husstand i Astershaven kan have to enheder parkereret (eks. en trailer og en campingvogn) og bestyrelsen skal have dokumentation for registreringsattest for alle enheder. Bestyrelsen vil løbende vurdere, om dette antal bør justeres.
  3. Alle enheder skal være indregistrerede til en husstand i Astershaven.
  4. Ikke-indregistrerede køretøjer og indregistrerede køretøjer, der ikke tilhører en husstand i Astershaven vil blive fjernet af politiet.
  5. Fastgroede køretøjer, der ikke kan flyttes, og køretøjer der åbenlyst ikke er funktionelle (eksempelvis trailere uden hjul), vil blive fjernet af bestyrelsen for ejers regning.

   

  Kontakt Bestyrelsen for at få udleveret en nøgle til området.

 • Carportene og deres benyttelse

  Spørgsmål vedr. carporte kan rettes til Bestyrelsen.

  Hent retninglinierne som PDF

 • Ansvar ved sne

  Ansvaret for at der er ryddet for sne ved boligerne, ligger på den enkelte grundejer.

  Dette gælder alle steder hvor ens ejendom støder direkte op til en sti.

 • Nabostøj

  Bestyrelsen har modtaget en del henvendelser omkring støj på de “”forkerte”” tidspunkter. Vi har ikke faste regler for hvornår vi ikke må støje. Bestyrelsen vil derfor henstille til, at man tager hensyn til sine naboer og genboer ved ikke at lave unødig støj, f.eks larmende værktøjer på følgende tider:

  Hverdage efter kl. 18:00

  Weekend før kl. 10:00 og efter kl. 18:00

  Skal man have selskab, f.eks fødselsdag, barnedåb eller man vil igang med en større renovering af sit hus, er det altid en god ide at give sine naboer besked herom.

 • Private arrangementer på fællesarealer

  Ved afholdelse af privat arrangement på vores fællesarealer, skal disse være afsluttet senest kl 22

  Det er muligt at leje større telte af foreningen, lejen er kr. 500,-

  Kontakt bestyrelsen for leje

 • Opladning af elbil

  Det er ikke tilladt at trække el kabler til opladning af el-biler og lignende hen over stierne. Dette skyldes nødvendigt hensyn til vores gartner og betingelserne i foreningens ansvarsforsikring.

 • Opbevaring af materiel på fællesarealer

  Ved byggeprojekter og lignende, hvor der er brug for mere plads til sine byggematerialer eller andet maskinel. Må man maksimalt benytte fællesarealerne i 7 dage fra opstart/leveringsdag af materialer. Herefter skal al materiale og maskiner placeres på egen matrikel. Og fællesarealerne skal “afleveres” i samme stand.