Affaldssortering – starter i 2012

Affaldssortering – starter i 2012

Vi skal i løbet af i år i gang med at biosortere vores dagrenovation i to fraktioner: bioaffald og restaffald. Datoen for dette er endnu ikke fastsat!
Vi er i dialog med kommunen, der har opstillet 2 nye opsamlingsmuligheder for os, nemlig:
1) Nedgravede affaldsanlæg på fællesarealer (p-pladser)
2) fritstående 660L containere på hjul i nybyggede skure på fællesarealer (p-pladser).

Der findes dog en 3. løsning, nemlig 2 affaldsstativer på egen grund. Denne løsning er kommunen dog ikke så meget for, men og vi er dialog med dem, for at kunne træffe den rigtige beslutning.

Bestyrelsen arbejder i denne sag, sammen med grundejerforeningerne Kirsebærevangen og Boesagerparken (Geoginehaven og Latyrushaven) så vi står stærkere i dialogen med kommunen.
Kardinalpunkterne for os er i denne henseende, at kommunen vi pålægge grundejerforeningerne udgifter som de selv bør afholde, samt at vores p-pladser måske bliver indskrænket.

Det er alt hvad vi ved indtil videre. I vil blive informeret yderligere her på siden, når vi får flere oplysninger omkring affaldssorteringen.

Mailliste

Signup now and receive an email once I publish new content.

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

About The Author